นายกรัฐมนตรีประธานในพิธีมอบโล่และเกียรติบัตร พร้อมทั้งให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปะโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้วยศิลปะใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

 

   

นายกรัฐมนตรีประธานในพิธีมอบโล่และเกียรติบัตร พร้อมทั้งให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปะโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้วยศิลปะใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่และเกียรติบัตร พร้อมทั้งให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปะโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้วยศิลปะใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ภายใต้หัวข้อ “พลังแห่งรัก” และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานที่ได้รับรางวัล โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เด็กและเยาวชนที่ได้รับรางวัล จำนวน 52 รางวัล รวมทั้งคณะครูอาจารย์จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมงาน ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

ที่มา :เว็บไซต์ www.m-society.go.th (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)