Tag Archives: ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ อพม.

ร่วมงานวันที่อยู่อาศัยโลกภาคใต้

  

    

 

วันที่ 18 ต.ค 2561 นางสาวศรีหัทยา ชูสุวรรณ พมจ.สตูล ร่วมงานวันที่อยู่อาศัยโลกภาคใต้ (สร้างไทยไปด้วยกัน “สร้างบ้าน    สร้างชุมชน ไทยทุกคนมั่นคง เข้มแข็ง”) และร่วมปลูกป่าชายเลน ณ ชุมชนหลังโรงยาง(โซนหลังช่อง 3 ) เทศบาลตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งมีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่ดิน ที่อยู่อาศัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน พิธีมอบบ้านผู้ด้อยโอกาสและบ้านที่ทำการปรับปรุงแล้วเสร็จ 12 หลัง พิธีเปิดธนาคารขยะ และกิจกรรมปลูกป่าชายเลน