คำขวัญวันเด็กประจำปี 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

คำขวัญวันเด็กประจำปี 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้มอบว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”     ย้อนกลับไป 5 ปีที่ผ่านมา พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบคำขวัญวันเด็ก ไว้ดังนี้ ปี 2558 “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต” ปี 2559 “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต” ปี 2560 “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง” ปี 2561 “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” ปี 2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”       สำหรับปีนี้ นายกรัฐมนตรีเน้นว่า เด็กไทยยุคใหม่ ต้องให้ความสำคัญทั้งเรื่องของเทคโนโลยีและต้องรู้จักหน้าที่ของความเป็นพลเมืองไทยรับผิดชอบอนาคตประเทศชาติร่วมกันด้วย     วันเด็กแห่งชาติ 2563 จะตรงกับวันที่ 11 มกราคม ซึ่งเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม

 

ที่มา : http://www2.satun.go.th/news/detail/190