สตูลเปิดงาน SATUN HALAL STREET 2018 ส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติ Halal Tourism ต่อยอดการท่องเที่ยว SATUN UNESCO GL0BAL GEOPARK

       งาน SATUN HALAL STREET 2018 ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 2- 5 พฤษภาคม 2561ณ บริเวณถนนราษฎร์อุทิศ หรือถนนบายพาส ต.พิมาน อ.เมืองสตูล ได้มีพิธีเปิดเมื่อเวลา 20.00 น. วันนี้ ( 2 พฤษภาคม 2561) โดยนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดงาน งาน SATUN HALAL STREET 2018 ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกของจังหวัดสตูล โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ร่วมกับ สภาการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชมรมผู้ประกอบการฮาลาลจังหวัดสตูล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติ Halal Tourism เป็นการกระจายรายได้ให้กับท้องถิ่น ในแคมเปญ “Amazing Thailand Go Lacal” เที่ยวท้องถิ่นไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต และเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวฮาลาล และสาธิตอาหารจากครัวฮาลาล การจำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐานฮาลาล รวม 60 บูธ ประกอบด้วยอาหารคาวหวาน 40 บูธ เสื้อผ้าเครื่องสำอาง 20 บูธ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการ SATUN UNESCO GL0BAL GEOPARK เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และเวทีสัมมนาให้ความรู้เรื่องฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวด้วย โดยงานจะมีไปจนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2561นี้
นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล ในการเปิดโลกทัศน์ สู่การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติ Halal Tourism เนื่องในปัจจุบันการท่องเที่ยวฮาลาลถือเป็นกระแสที่ตื่นตัว สามารถต่อยอดสู่การท่องเที่ยว อุทยานธรณีสตูลเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก ซึ่งเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับประชาชนคนไทยทั้งประเทศซึ่งเรามีอุทยานธรณีแห่งแรกของประเทศไทยด้วย โดยคาดว่าการจัดงานครั้งนี้จะทำให้พี่น้องประชาชนมีรายได้จากภาคการท่องเที่ยว ชุมชนเกิดความเข้มแข็งพี่น้องประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดและส่งเสริมให้การจัดการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลมีความสมดุลอย่างยั่งยืนต่อไป

 

———————————
ภาพ/ข่าว ส.ปชส.สตูล
2 พค.61