ประกาศ/คำสั่งจังหวัดสตูลและคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสตูล

ประกาศ/คำสั่งจังหวัดสตูลและคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสตูล ที่เกี่ยวข้องการมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

สามารถดูคำสั่งของจังหวัดสตูลได้ตามลิ้งค์ คลิก

ที่มา http://www2.satun.go.th/news/detail/211