Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (มี.ค.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ประจำเดือนมีนาคม61
คลิก รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (ก.พ.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ประจำเดือนกุมภาพันธ์61
คลิก รายละเอียดเพิ่มเติม

การประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชนในหัวข้อเรื่อง “การต่อต้านการค้ามนุษย์”

การประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชนในหัวข้อเรื่อง “การต่อต้านการค้ามนุษย์”  และ
การประกวดออกแบบสติ้กเกอร์รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ในแอพพลิเคชั่น LINE ในหัวข้อเรื่อง “การต่อต้านการค้ามนุษย์”

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่…www.m-society.go.th

 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (เม.ย.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ประจำเดือนเมษายน2561
คลิก รายละเอียดเพิ่มเติม 

ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์

ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวน 3 รายการ

รายละเอียดคลิก รายละเอียดเพิ่มเติม