Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ซักซ้อมพิธีวางดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สนง.พมจ.สตูล เข้าร่วมซักซ้อมพิธีวางดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล  นำโดยนายอำพร ณ นิโรจน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสตูล พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด จำนวน 48 คน  ร่วมซักซ้อมจิตอาสาในการบริการคนพิการ เข้าร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน
         

พิธีมอบถุงพระราชทาน


วันที่ 7-8 ต.ค.2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.ท.ฐิตะฐาน สุขศรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.ละงู และ อ.ทุ่งหว้า พร้อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยนายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ กรรมการบริหารและประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชษฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และนายอำพร ณ นิโรจน์ พมจ.สตูล พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ร่วมพิธีมอบถุงพระราชทาน ในอำเภอละงู จำนวน 1,500 ครอบครัว ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล อำเภอทุ่งหว้า จำนวน 500 ครอบครัว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งหว้า และอำเภอเมืองสตูล จำนวน 1,000 ครอบครัว ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล
  

ประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.สตูล ประจำเดือนกันยายน


วันที่ 5 ต.ค.60 เวลา 09.30 น. นายอำพร ณ นิโรจน์ พมจ.สตูล เป็นประธานการประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.สตูล ครั้งที่ 9/2560 ประจำเดือนกันยายน  เพื่อมอบแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวง พม. ประจำปี 2561  และรายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของกระทรวง พม. ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.สตูล

 

เตรียมความพร้อมการมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสตูล

วันที่ 4 ต.ค.60 เวลา 09.00 น. นายนอบศักดิ์ สังข์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พมจ.สตูล เป็นประธานการประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สนง.พมจ.สตูล เพื่อเตรียมความพร้อมการมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสตูล ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2560
 

พมจ.สตูล ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง พม. ครบรอบ 15 ปี

นายอำพร ณ นิโรจน์ พมจ.สตูล ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 3 ตุลาคม 2560 ครบรอบ 15 ปี ทั้งนี้ จนท.พมจ.สตูล เข้าร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเครือข่ายอาสาสมัครในจังหวัดสตูล โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว  รมว.พม. เป็นประธานในพิธี