Category Archives: ข่าวกิจกรรม

งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและงานวันแห่งครอบครัวจังหวัดสตูล

สนง.พมจ.สตูล ร่วมกับจังหวัดสตูล จัดโครงการครอบครัวร่วมใจก้าวสู่สังคมสูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง (งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและงานวันแห่งครอบครัวจังหวัดสตูล ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลฉลุง อ.เมือง จ.สตูล โดยนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน และนางสาวศรีหัทยา ชูสุวรรณ พมจ.สตูล กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ประชาชน ร่วมรดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการ จ.สตูล และผู้สูงอายุ และมีกิจกรรมมอบของเกียรติบัตรแก่ ผู้สูงอายุ และหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคม เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและครอบครัว จังหวัดสตูล ประจำปี 2561

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล


วันที่ 12 สิงหาคม 2561  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฎฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน ในพิธีฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล
  

ประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.สตูล ประจำเดือนพฤศจิกายน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล จัดประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ณ ห้องประชุมสำนักงานฯ เพื่อมอบแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวง พม.   และรายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของกระทรวง พม.

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2560 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มแก่ อพม.ดีเด่นพิเศษ และประกาศเกียรติคุณแก่ อพม.ดีเด่น ประจำปี 2560 ณ โรงแรมปริ้นพาเลช กรุงเทพ โดยท่านรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ท่านพลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ และปีนี้ พมจ.สตูล ได้ส่งอพม.เพื่อเข้าโลรางวัลจำนวน 2 ท่านคือ นางรุวัยดา ลีลานนท์ ได้รับรางวัล อพม.ดีเด่นพิเศษ นางสาวมานิต บัวดวง ได้รับรางวัล อพม.ดีเด่น

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ต้อนรับ นายอภิชาติ อภิชาตบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

       

 

 

 

 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.20 น.นายอภิชาติ อภิชาตบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ณ ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อประสานการทำงานร่วมกันตามภารกิจ ระหว่างกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับพื้นที่จังหวัดสตูล
จากนั้น หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ร่วมประชุมหน่วยงานในสังกัดเพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้า รับฟังปัญหาและและอุปสรรคในการดำเนินงานตามนโยบาย ณ ห้องประชุม สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูลด้วย