Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 ส.ค. 62 เวลา 09.00 น.นางสาวศรีหัทยา ชูสุวรรณ พมจ.สตูล พร้อมเจ้าหน้าที่ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล              เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน

   

งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและงานวันแห่งครอบครัวจังหวัดสตูล

10 เม.ย. 62 นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการครอบครัวร่วมใจ ก้าวสู่สังคมอายุยุคใหม่ที่ไร้ความรุนแรง (บูรณาการร่วมกันระหว่างงานวันผู้สูงอายุ และงานวันแห่งครอบครัว) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยนางสาวศรีหัทยา ชูสุวรรณ พมจ.สตูล กล่าวรายงานพร้อมเสวนาหัวข้อ “สังคมสูงอายุยุคใหม่ไร้ความรุนแรง”
กิจกรรม มอบเกียรติบัตรแก่ครอบครัว และศูนย์พัฒนาครอบครัว การแสดงของผู้สูงอายุ ชมนิทรรศการของเครือข่ายผู้สูงอายุและครอบครัว และการแข่งขันกีฬาผู้อายุ

 

 

วันคนพิการสากลจังหวัดสตูล

วันที่ 31 มกราคม 2562 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันคนพิการสากลจังหวัดสตูล ประจำปี 2561โดยมีนางสาวศรีหัทยา ชูสุวรรณ พมจ.สตูล กล่าวรายงาน มีกิจกรรม มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่สนับสนุน มอบเกียรติบัตรคนพิการต้นแบบระดับประเทศ 2561 มอบเกียรติบัตรแก่นักกีฬาคนพิการ และผู้ฝึกสอนนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสตูล มอบรถสามล้อโยกแก่คนพิการ ทอล์กโชว์ “การเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม” และกิจกรรมการแข่งขันกีฬา/กีฬาพื้นบ้านคนพิการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล อ.เมืองสตูล จ.สตูล

 

ประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.สตูล ประจำเดือนกรกฏาคม

 

วันที่ 10 ก.ค.62 นางสาวศรีหัทยา ชูสุวรรณ พมจ.สตูล เป็นประธานการประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 7/2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม สนง พมจ.สตูล เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณในเดือนที่ผ่านมา พร้อมแผนการดำเนินงานในเดือนต่อไป

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2560 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มแก่ อพม.ดีเด่นพิเศษ และประกาศเกียรติคุณแก่ อพม.ดีเด่น ประจำปี 2560 ณ โรงแรมปริ้นพาเลช กรุงเทพ โดยท่านรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ท่านพลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ และปีนี้ พมจ.สตูล ได้ส่งอพม.เพื่อเข้าโลรางวัลจำนวน 2 ท่านคือ นางรุวัยดา ลีลานนท์ ได้รับรางวัล อพม.ดีเด่นพิเศษ นางสาวมานิต บัวดวง ได้รับรางวัล อพม.ดีเด่น