สนง.พมจ.สตูล มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้แก่ประชาชน หลังปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ กว่า 200 ชิ้น 

 

 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้แก่ประชาชน หลังปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ กว่า 200 ชิ้น ที่มัสยิดบูเก็ตบูหงา ตำบลคลองขุด

          ช่วงบ่ายวันนี้ (13 มี.ค. 63) หลังชายชาวมุสลิมปฏิบัติศาสนกิจเสร็จสิ้น ที่มัสยิดบูเก็ตบูหงา ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล พร้อมจิตอาสาพระราชทาน บุคลากรสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ร่วมมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวนกว่า 200 ชิ้น ให้แก่ผู้มาปฏิบัติศาสนกิจ เพื่อนำไปใช้ป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทดแทนหน้ากากอนามัยชนิดใช้ครั้งเดียวที่ขาดแคลนในท้องตลาด

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล กล่าวว่า ด้วยนโยบายของนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และหน้ากากอนามัยที่ขาดแคลน จึงให้หน่วยงานในสังกัดร่วมผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนนำไปใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล มีเป้าหมายผลิตวันละ 100 ชิ้น จะออกแจกจ่ายให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม ณ จุดประกอบพิธีศาสนสถาน สถานที่ราชการ และพื้นที่ที่มีประชาชนจำนวนมาก โดยจะกระจายออกแจกจ่ายแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

ที่มา : พมจ.สตูล
: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์