โครงการ “ชาวสตูลรวมใจ ดูแลผู้สูงวัย ใส่ใจสถาบันครอบครัว”

วันอังคาร ที่ 11 เม.ย. 60 เวลา 08.30 น. นายอำพร ณ นิโรจน์ พมจ.สตูล ร่วมกับอบจ.สตูล จัดงานวันครอบครัวและโครงการกระทรวงพม.เคลื่อนที่ งานเสริมพลังภูมิปัญญาและการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ และวันผู้สูงอายุ ภายใต้ชื่อโครงการ “ชาวสตูลรวมใจ ดูแลผู้สูงวัย ใส่ใจสถาบันครอบครัว” ประจำปี 2560 โดยมีนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผวจ.สตูล เป็นประธาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลางกลางจังหวัดสตูล

มีกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ การเสวนา “ชาวสตูลรวมใจ ดูแลผู้สูงวัย ใส่ใจสถาบันครอบครัว” มอบโล่เชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณแก่ครอบครัว บุคคลดีเด่น เงินอุดหนุน ของที่ระลึก การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การแข่งขันกีฬาครอบครัว และการจัดนิทรรศการ ออกร้านจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มภูมิปัญญาผู้สูงอายุ และกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 400 คน ขอบคุณภาพถ่ายจากเหล่ากาชาดจ.สตูล