โครงการวันผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะโลกประจำปี 2559 (World Homeless Day)

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 15.30 น. ที่สถานีรถไฟกรุงเทพ หัวลำโพง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะโลกประจำปี 2559 (World Homeless Day) พร้อมกล่าวถ้อยแถลงเนื่องในวันผู้ใช้ชีวิต
ในที่สาธารณะโลก ประจำปี 2559 (World Homeless Day) เกี่ยวกับความร่วมมือการให้บริการและสวัสดิการ สำหรับคนไร้บ้านคนไร้ที่พึ่ง ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ และปล่อยขบวนชุดปฏิบัติการกองอำนวยการแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน เพื่อให้บริการ 20 สถานีรถไฟ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนทั้งสิ้น 350 คน

njpus24ncqkx5e1eztg5lgdvr5tao4mtd9kk6ux3y3t