โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

33502

วันที่ 13-14 ก.ค. 59 สนง.พมจ.สตูล มอบหมายให้ นายวินัย หลังชาย นักพัฒนาสังคม และนางนฤมล สัสดี เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมอบรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายโฆษกชุมชน โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ นกน้ำ รีสอร์ท อ.เมือง จ.สตูล

33498  34018 330902 330904 330905 13654122_1093739347345857_8136441982714595680_n 13680856_1239482862752238_1429607046553550167_n 13697066_1095219547197837_2755376810594322803_n 13707540_1095219427197849_3207308607293317410_n 13709949_1095235263862932_1351021407249340186_n