โครงการบ้านน้อยในนิคม ต้อนรับคนไร้ที่พึ่งจาก สถานคุ้มครองที่พึ่งภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช (บ้านสิชล)


วันอังคาร ที่ 20 มิ.ย.60 เวลา 13.00 น นายอำพร ณ นิโรจน์ พมจ.สตูล เป็นหัวหน้าคณะ พม.สตูล ในการต้อนรับคนไร้ที่พึ่งจาก สถานคุ้มครองที่พึ่งภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช (บ้านสิชล) จำนวน 10 คน เข้าสู่บ้านน้อยในนิคม เพื่อฟื้นฟูสภาพทางสังคมก่อนส่งกลับครอบครัว ของนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล ร่วมกับผู้ปกครองนิคมฯ และหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล ในการนี้ ได้มอบเสื้อยืดและยาสามัญประจำบ้านแก่ผู้รับบริการทุกคนอีกด้วย