พมจ.สตูล ได้นำแม่ดีเด่นแห่งชาติ สตรีไทยดีเด่น เข้ารับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

วันที่ 30 ส.ค.61 สนง. พมจ.สตูล ได้นำแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสตูล สตรีไทยดีเด่นจังหวัดสตูลและรางวัลชมเชยสตรีไทยดีเด่นจังหวัดสตูล ประจำปี 2561 เข้ารับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลในการประชุมกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล