เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และมอบเงินพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีอัคคีภัย

วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิ.ย. 60 เวลา 09.00 น. สนง.พมจ.สตูล มอบหมายให้นายนอบศักดิ์
สังข์แก้ว ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงพม.ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และมอบเงินพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีอัคคีภัย ณ ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล