เยี่ยมบ้านคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ กรณีขอพระราชทานความช่วยเหลือจากสำนักราชเลขาธิการ

วันที่ 5 ม.ค. 2560 สนง.พมจ.สตูล โดยบริการคนพิการจังหวัด มอบหมายให้นางไลลา รอเกตุ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัด พร้อมด้วยนายสุริยัน เดชรักษา ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล สำนักงานจังหวัดสตูล ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ กรณีขอพระราชทานความช่วยเหลือจากสำนักราชเลขาธิการ ณ ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล