เยี่ยมบ้านคนพิการขอกู้ยืมเงินและติดตามหนี้ค้างชำระ


วันอังคาร ที่ 20 มิ.ย.60 เวลา 09.00 น. สนง.พมจ.สตูล ได้มอบหมายให้นายศักดิ์กรินทร์ มรรคาเขต ตำแหน่งนิติกร ลงเยี่ยมบ้านคนพิการขอกู้ยืมเงินและติดตามหนี้ค้างชำระในพื้นที่ ต.ตำมะลัง ต.พิมาน และ ต.ควนขัน ได้ดำเนินการเยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง ผู้ขอกู้เงิน 5 ราย และติดตามหนี้ลูกหนี้ค้างชำระ 3 ราย