เตรียมความพร้อมการมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสตูล

วันที่ 4 ต.ค.60 เวลา 09.00 น. นายนอบศักดิ์ สังข์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พมจ.สตูล เป็นประธานการประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สนง.พมจ.สตูล เพื่อเตรียมความพร้อมการมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสตูล ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2560