เจ้าหน้าที่สนง.พมจ.สตูล ร่วมสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าวที่ยื่นคำขอทำหนังสือประจำเรือ (Seebook)

วันที่ 4 มกราคม 2560 สนง.พมจ.สตูล มอบหมายให้นายธีรวัจน์ จุลนวล ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนางสาวนริศราส์ แออุดม ร่วมสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าวที่ยื่นคำขอทำหนังสือประจำเรือ (Seebook) ณ สำนักงานประมงจังหวัดสตูล