อำเภอท่าแพ

เจ้าหน้าที่เยียวยาฯ ประจำอำเภอท่าแพ

                             

นายอนุชา รอเกตุ                                                      นายวินัย  หลังชาย
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม                                           นักพัฒนาสังคม