ออกตรวจแรงงานประมงแถบน่านน้ำอันดามัน

วันที่ 27 ก.พ.60 สนง.พมจ.สตูล มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์ องสารา ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม และนางสาวต่อฮีเราะ เหมาะแหล่ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ร่วมออกตรวจแรงงานประมงแถบน่านน้ำอันดามัน ร่วมกับศูนย์ปี้โป้ประมงจังหวัดและหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งตำรวจน้ำและแรงงานจังหวัด ผลปรากฎว่าไม่พบแรงงานผิดกฏหมายแต่อย่างใด