จัดระเบียบขอทาน ณ บริเวณงานกาชาดจังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 24 ก.พ 60 เวลา 18.00น. สนง.พมจ.สตูล ศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดสตูล บพด.สตูล และสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสตูล ร่วมออกตรวจขอทาน ณ บริเวณงานกาชาดจังหวัดสตูล ผลปรากฎว่า ในขณะตรวจไม่พบขอทาน