อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมกระบวนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แก่เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นางนฤมล สัสดี เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สนง.พมจ.สตูล ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมกระบวนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แก่เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ระหว่างวันที่ 20 ถึง 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส นนทบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนงานด้านการดูแลบำรุงรักษาปรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบ และอุปกรณ์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งติดตั้งใช้งานอยู่ที่สำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัด และส่งเสริมการใช้งานระบบที่เกี่ยวข้องการทำงานเป็นทีม

พัฒนารูปแบบนำเสนอข้อมูลของหน่วยงาน การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ระบบสื่อออนไลน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ และสนับสนุนการจัดทำข้อมูลด้านสังคมระดับจังหวัดโดยการใช้ระบบงาน social MIS และ Dashboard เป็นต้น

โดยวิทยากรจากทางศูนย์เทคโนโลีสานสรเทศ (ศทส.) ร่วมกับสถาบัน BitS (Thailand) ซึ่งมีการอบรมในภาคภาษาอังกฤษด้วย
15109546_10154647492962488_5247509165152460125_n15230576_983337615105428_1934842673179359868_n15267642_983338088438714_4418307398544922868_n15283956_983338748438648_426673819493100569_n15230828_983338028438720_6108660335573282019_n15085477_10154647724692488_1627672855767017741_n15095047_10154647505002488_2506742719688035376_n  15181361_10154647737312488_6566180542802535772_n 15181521_983338875105302_150395543738555635_n 15192560_10154647716267488_6014859317462695997_n 15192659_983338625105327_5175421107539843288_n 15193653_983336885105501_2004053379603022861_n 15203263_10154647725657488_6687974002947310173_n 15284169_983338505105339_4029819507311783915_n 15317761_983338805105309_8946880118938073675_n 15317841_983338991771957_1909549778143161519_n