สัมภาษณ์เพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

วันที่ 27 ก.พ. 60 สนง.พมจ.สตูล ร่วมกับ สนง.จัดหางานจ.สตูล และ พนง.สอบสวน สภ.ฉลุง ร่วมสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เป็นชายชาวเมียนมา อายุ 22 ปี ปรากฏว่า ไม่เข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ แต่ผิด พ.ร.บ.คนเข้าเมือง