สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560

วันศุกร์ ที่ 21 เม.ย.60 เวลา 10.00 น. สนง.พมจ.สตูล ได้มอบหมายให้นายนอบศักดิ์ สังข์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
ประธานคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.สตูล โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัด เพื่อสอบคัดเลือกเข้าโครงการดังกล่าว จำนวน 4 คน