สนง.พมจ.สตูลจัดกิจกรรม 5 ส


วันพุธ ที่ 3 พ.ค. 60 เวลา 15.00 น.สนง.พมจ.สตูลจัดกิจกรรม 5 ส ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมทำความสะอาด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ตามนโยบายกระทรวงและจังหวัดสตูล