วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

วันที่ 14 ม.ค 2560 สนง.พมจ.สตูล บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสตูล และเครือข่ายต่างๆ ของ พม. ร่วมกับจังหวัดสตูล จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีกิจกรรมละเล่นต่างๆ เพื่อมอบความสุขให้กับน้อง ๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ