วันคนพิการสากลจังหวัดสตูล

วันที่ 31 มกราคม 2562 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันคนพิการสากลจังหวัดสตูล ประจำปี 2561โดยมีนางสาวศรีหัทยา ชูสุวรรณ พมจ.สตูล กล่าวรายงาน มีกิจกรรม มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่สนับสนุน มอบเกียรติบัตรคนพิการต้นแบบระดับประเทศ 2561 มอบเกียรติบัตรแก่นักกีฬาคนพิการ และผู้ฝึกสอนนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสตูล มอบรถสามล้อโยกแก่คนพิการ ทอล์กโชว์ “การเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม” และกิจกรรมการแข่งขันกีฬา/กีฬาพื้นบ้านคนพิการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล อ.เมืองสตูล จ.สตูล