ลงเยี่ยมสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาเพลิงไหม้บ้าน ในพื้นที่อ.ละงู

วันที่ 20 ก.พ.60 เวลา 08.00 น. สนง.พมจ.สตูล มอบหมายให้นางกฤติยา ปูรียา
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นายทวีศักดิ์ องสารา นักพัฒนาสังคม ร่วมกับ
อพม.ตำบลเขาขาว ผู้ใหญ่บ้าน และ อบต.เขาขาว

เข้าเยี่ยมสอบข้อเท็จจริง ณ บ้านเลขที่ 436 ม.3 ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล ซึ่งถูกเพลิงไหม้เมื่อคืนวันที่ 19 ก.พ.60 โดยเพลิงได้ไหม้ในส่วนห้องนอนและห้องครัว ซึ่งนางชนิดา
องสารา อายุ 62 ปี เจ้าของบ้านได้นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลละงู เนื่องจากเป็นลม
หมดสติ โดย พมจ.สตูล ได้เข้าสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ในเบื้องต้นต่อไป