ร่วมออกตรวจแรงงานเรือประมงและแรงงานต่างด้าวผิดกฏหมายกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในจังหวัดสตูล


วันอังคารที่ 23  พ.ค. 60 เจ้าหน้าที่พมจ.สตูล ลงพื้นที่ร่วมออกตรวจแรงงานเรือประมงและแรงงานต่างด้าวผิดกฏหมายกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในจังหวัดสตูล

ผลปฏิบัติการตรวจเรือประมง 4 ลำ ในน่านน้ำอันดามัน มีแรงงาน จำนวน 113 คน เป็นคนไทย 75 คนพม่า 37 คน และลาว 1 คน
ไม่พบแรงงานผิดกฏหมาย และค้ามนุษย์แต่อย่างใด