ร่วมต้อนรับ นายอดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม.

วันพฤหัสบดี ที่ 27 เม.ย.60 เวลา 14.30 น.นายอำพร ณ นิโรจน์ พมจ.สตูล ร่วมต้อนรับ นายอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมเข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจกระทรวง พม. ณ โรงแรมอีโค่อินน์ อ.เมือง จ.ตรัง