รูปภาพการประชุมประจำเดือนของสำนักงานฯ

รูปภาพการประชุมประจำเดือนของสำนักงานฯ

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกันสวมใส่เสื้อสีขาวเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ