รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศจังหวัดสตูล
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา
1.ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม     จำนวน 1 อัตรา
3.ตำแหน่งนิติกร                  จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดที่แนบ
คลิก  CCF200425601