รองปลัดพม.เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ ณ ห้องมิ่งเมือง ชั้น 4 รร.เดอะทวิน ทาวเวอร์  เพิ่มเติม คลิก!!