รองปลัดพม.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสสว.1-11

วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ1-11 (สสว.) ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารCP พญาไท  เพิ่มเติม คลิก!!