รองปลัดพม. เป็นประธานการประชุมการสร้างอาชีพใหม่ ชีวิตใหม่ หลังโควิด 19

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมการสร้างอาชีพใหม่ ชีวิตใหม่ หลังโควิด 19 โดยมี สสว.1-11 และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร CP Tower 3 พญาไท กรุงเทพฯ
เพิ่มเติม คลิก!!