รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ การเสริมพลังบทบาทหญิงและชายเพื่อการเลี้ยงดูบุตรอย่างมีคุณภาพ

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้การต้อนรับนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์  การเสริมพลังบทบาทหญิงและชายเพื่อการเลี้ยงดูบุตรอย่างมีคุณภาพ  ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เพิ่มเติม คลิก!!