รมว.พม.คณะผู้บริหารกระทรวง พม. นำเสนอ ของขวัญปีใหม่ พม. สำหรับประชาชน ปี 2563

 

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. นำเสนอ”ของขวัญปีใหม่ พม. สำหรับประชาชน ปี 2563″ ให้กับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ 4 กิจกรรมสำคัญอันเป็นสาธารณะประโยชน์แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้ง เด็ก ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้มีรายได้น้อย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในปี 2563 ที่บริเวณด้านหน้าตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล