รณรงค์ประชาสัมพันธ์ “การให้ทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน”


วันอังคาร ที่ 13 มิ.ย.60 เวลา 08.30 น.นายอำพร ณ นิโรจน์ พมจ.สตูล เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “การให้ทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน” ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองสตูลรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการขอทานและสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูล เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 โดยศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดสตูลจะเป็นหน่วยงานในการสำรวจ และติดตามสภาพปัญหาเกี่ยวกับคนไร้ที่พึ่ง การตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวกับคนไร้ที่พึ่ง การขอรับการคุ้มครอง และให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นตามสภาพปัญหา