รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดสตูล ประจำปี 2559

257169

วันที่ 6 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. สนง.พมจ.สตูล จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดสตูล ประจำปี 2559 มีนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผวจ.สตูล เป็นประธานในพิธี และปล่อยขบวนจักรยานรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดสตูล ขบวนจักรยานปั่นไปในเส้นทางภายในเขตเทศบาลเมืองสตูล ระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตร มีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 คน

ปั่นรณรงค์ค้ามนุษย์ 59_6134  S__3113109 S__3113111 S__3121159 S__4128913 S__4128928 S__6520857 S__17702916 S__17702920 S__17702923 S__17702925 S__17702927 ปั่นรณรงค์ค้ามนุษย์ 59_694_0 ปั่นรณรงค์ค้ามนุษย์ 59_916_0 ปั่นรณรงค์ค้ามนุษย์ 59_1870_0 122450ปั่นรณรงค์ค้ามนุษย์ 59_1882_0 ปั่นรณรงค์ค้ามนุษย์ 59_3032_0