มอบเงินสนับสนุนปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิ.ย.60 เวลา 11.00 น.นายอำพร ณ นิโรจน์ พมจ.สตูล มอบเงินสนับสนุนปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 5 หลัง หลังละ 20,000 บาท แก่ อบต. ในพื้นที่จังหวัดสตูลณ ห้องประชุม สนง.พมจ.สตูล