มอบเกียรติบัตรยกย่องโครงการตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง ประจำปี 2559

s__3744115

วันที่ 29 ก.ย.59 สนง.พมจ.สตูล มอบเกียรติบัตรยกย่องโครงการตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง ประจำปี 2559 ในวันประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 9/2559 ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล
ดังนี้
– ลำดับที่ 1 ศพค.ทต.คลองขุด
– ลำดับที่ 2 ศพค.แป-ระ
– ลำดับที่ 3 ศพค.ปากน้ำ

และ ศพค.ที่ได้รับรางวัลชมเชย จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่
– ศพค.ทุ่งนุ้ย
– ศพค.นิคมพัฒนา
– ศพค.วังประจัน
– ศพค.ทุ่งบุหลัง

s__3744116 s__3744117 s__3744118 s__3744119 s__3744120 s__3744121 s__3744122 s__3744123 s__3744124 s__3744125