พิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

วันที่ 31 มี.ค. 60 เวลา 09.00 น. นายอำพร ณ นิโรจน์ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ร่วมวางพานดอกไม้สด ถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี 2560 โดย นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน