พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันอังคาร ที่ 25 เม.ย.60 เวลา 09.00 น.นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560 ซึ่งนายอำพร ณ นิโรจน์ พมจ.สตูล พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล