พิธีมอบถุงพระราชทาน


วันที่ 7-8 ต.ค.2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.ท.ฐิตะฐาน สุขศรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.ละงู และ อ.ทุ่งหว้า พร้อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยนายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ กรรมการบริหารและประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชษฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และนายอำพร ณ นิโรจน์ พมจ.สตูล พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ร่วมพิธีมอบถุงพระราชทาน ในอำเภอละงู จำนวน 1,500 ครอบครัว ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล อำเภอทุ่งหว้า จำนวน 500 ครอบครัว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งหว้า และอำเภอเมืองสตูล จำนวน 1,000 ครอบครัว ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล