พัฒนาสมรรถนะบุคลากร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน”

10389

สนง.พมจ.สตูล โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัด มอบหมายให้นางไลลา รอเกตุ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ นางสาววันดี หลีนิ่ง ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม และนางสาวนัสรี บาราสัน ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน” ระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลส มหานาค กรุงเทพมหานคร

10387 10388  10390 10391 10392 10393