พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในสังกัด หลักสูตร “การสร้าง INFOGRAPHIC อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator”

นางนฤมล สัสดี เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สนง.พมจ.สตูล ได้เข้าร่วมอบรมพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในสังกัด หลักสูตร “การสร้าง INFOGRAPHIC อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator” ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2559
ณ โรงแรมนิวซีซัน สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
15230623_983428031763053_2839487269050724381_n   15326621_983428035096386_6187154549403300869_n 15327494_983428028429720_2003156779397276369_n 15338700_983427858429737_1352721306237104214_n396815203166_983427708429752_2123657121426196209_n15338700_983427858429737_1352721306237104214_n 15338897_983427978429725_1908936492723693540_n15326355_983427951763061_2935020399512068724_n