พม.ก้าวไกล ใส่ใจชาวสตูล ประจำปี 2559

งานวันผู้สูงอายุ 2_4750_0

วันที่ 7 เม.ย. 59 สนง.พมจ.สตูล จัดโครงการ พม.ก้าวไกล ใส่ใจชาวสตูล ประจำปี 2559 (บูรณาการร่วมกันระหว่างงานกระทรวง พม.เคลื่อนที่ วันผู้สูงอายุ และวันแห่งครอบครัว) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล

นายภัทรพนธ์ รัตน์พิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธี

งานผู้สูงอายุ 7-4-59_9503

โดยมีการแสดงของผู้สูงอายุ การแสดงของเด็ก บรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายการจัดสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนในจังหวัดสตูล”

งานผู้สูงอายุ 7-4-59_7171

พิธีมอบโล่สดุดีครอบครัวร่มเย็นจังหวัดสตูล ประจำปี 2559 จำนวน 3 ครอบครัว
มอบเกียรติบัตรรางวัลชมเชยครอบครัวร่มเย็น ประจำปี 2559 จำนวน 1 ครอบครัว
มอบเกียรติบัตรบุคคลและครอบครัวตัวอย่าง จากครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 5 ราย

งานผู้สูงอายุ 7-4-59_614 งานผู้สูงอายุ 7-4-59_8414 งานผู้สูงอายุ 7-4-59_9705

มอบโล่สดุดีผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี 2559
มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้สูงอายุ
มอบทุนการศึกษา
มอบของที่ระลึกแก่ผู้สูงอายุ

งานผู้สูงอายุ 7-4-59_1945 งานผู้สูงอายุ 7-4-59_2211 งานผู้สูงอายุ 7-4-59_5371 งานวันผู้สูงอายุ 2_9746

พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล
นิทรรศการและการออกร้านของเครือข่ายผู้สูงอายุ และครอบครัว

งานวันผู้สูงอายุ 2_3158 งานวันผู้สูงอายุ 2_7267 งานวันผู้สูงอายุ 2_8128_0

เสวนา “พม.ก้าวไกล ใส่ใจชาวสตูล”
-ด้านผู้สูงอายุ
-ด้านครอบครัว
-ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
-ด้านภาคีเครือข่าย (อพม.)

งานผู้สูงอายุ 7-4-59_5857

การแข่งขันกีฬาครอบครัวและผู้สูงอายุ ประจำปี 2559
-แข่งปอกหมาก เตะปีบ (ผู้สูงอายุชาย)
-กีฬาพื้นบ้าน (วิ่งสามขา วิ่งเปี้ยว ตี่จับ ปิดตาแต่งหน้า เก้าอี้ดนตรี)

IMG_0745 IMG_0746

กิจกรรมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เคลื่อนที่ (สนง.พมจ.สตูล/บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล/ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.สตูล/สสว12/ศูนย์ฝึกอาชีพภาคใต้)

DSC_0215

นิทรรศการและการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มแม่บ้าน (รพ.สตูล/จัดหางานจังหวัด/กลุ่มแม่บ้านตันหยงโป/คลังปัญญาผู้สูงอายุ/ ทต.ฉลุงและทต.ทุ่งหว้า/กลุ่มอาชีพวังประจัน/กลุ่มจากศูนย์การศึกษาพิเศษจ.สตูล)

มอบของรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันกีฬาครอบครัวและผู้สูงอายุ

102989 102990 10299112670488_10206144731524439_4765893435480578376_n