พมจ.สตูล เยี่ยมเยียนและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 3 เม.ย.60 เวลา 08.00 น. นายอำพร ณ นิโรจน์ พมจ.สตูล และหน่วยงานพม.
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนมอบเงินสงเคราะห์และเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ครอบครัวผู้ประสบปัญหาวาตภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ บ้านหนองราโป ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล