พมจ.สตูล เยี่ยมเยียนชนเผ่ามันนิ

วันพุธ ที่ 21 มิ.ย.60 เวลา 11.30 น. นายอำพร ณ นิโรจน์ พมจ.สตูล ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนชนเผ่ามันนิ ในพื้นที่บ้านถ้ำภูผาเพชร ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง และบ้านวังสายทอง ต.น้ำผุด อ.ละงู ได้พบกับนายจำรูญ สงด้วง ผู้ใหญ่บ้าน ม.๙ ต.นิคมพัฒนา และนายคะนึง จันทร์แดง ซึ่งเป็นผู้ดูแลกลุ่มคนดังกล่าว
 

จากหัวข้อข่าวเงาะป่า วอนรัฐอยากได้บัตรประชาชน ที่ทำกิน ทุกวันนี้โดนคนเมืองแย่งหมด และจากการพูดคุยกับชนเผ่ามันนิและผู้ดูแล พบว่า สิ่งที่ชนเผ่ามันนิต้องการ คือ
1.ด้านสุขภาพ
2.การศึกษา
3.บัตรประชาชน เพื่อการรักษา
4.ที่ดินทำกิน
 

สรุปสาระสำคัญที่จะต้องดำเนินการ
1.การทำความรู้จักซึ่งกันและกัน เพื่อลดมายาคติ
2.ชวนคิดชวนคุย คนที่มีจิตอาสาที่จะเข้ามาดูแลกลุ่มคนดังกล่าว เช่น การสอนหนังสือ การดูแลสุขภาพ การฝึกอาชีพ