พมจ.สตูล เยี่ยมบ้านครอบครัวที่ยากจนและพิการ

วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560 สนง.พมจ.สตูล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวที่ยากจนและพิการ พร้อมกับมอบเงินส่งเคราะห์ครอบครัว อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล จำนวน 2 ราย โดยประสานงานกับอพม.ในพื้นและลงเยี่ยมพร้อม เจ้าหน้าที่อบต. กำนัน ผอ.โรงเรียน